Pasurimi dhe përmirësimi i standardit të gjuhës vështruar nga pikëpamja e përpunimit teknologjik të gjuhëve natyrore sot

Article in Edited Volumes
(Original article)


Publication Details

Author(s): Kabashi B
Editor(s): Ardian Marashi
Title edited volumes: Shqipja në etapën e sotme: politikat e pasurimit dhe të përmirësimit të standardit
Publisher: Qendra e Studime Albanologjike
Publishing place: Tiranë
Publication year: 2011
Title of series: Botimet Albanologjike
Pages range: 371 – 383
ISBN: 978-9928-4095-6-0
Language: other language


FAU Authors / FAU Editors

Kabashi, Besim Dr.
Lehrstuhl für Korpus- und Computerlinguistik


How to cite

APA:
Kabashi, B. (2011). Pasurimi dhe përmirësimi i standardit të gjuhës vështruar nga pikëpamja e përpunimit teknologjik të gjuhëve natyrore sot. In Ardian Marashi (Eds.), Shqipja në etapën e sotme: politikat e pasurimit dhe të përmirësimit të standardit (pp. 371 – 383). Tiranë: Qendra e Studime Albanologjike.

MLA:
Kabashi, Besim. "Pasurimi dhe përmirësimi i standardit të gjuhës vështruar nga pikëpamja e përpunimit teknologjik të gjuhëve natyrore sot." Shqipja në etapën e sotme: politikat e pasurimit dhe të përmirësimit të standardit Ed. Ardian Marashi, Tiranë: Qendra e Studime Albanologjike, 2011. 371 – 383.

BibTeX: 

Last updated on 2018-11-08 at 00:10