Korpuse gjuhësore për shqipen

Article in Edited Volumes


Publication Details

Author(s): Kabashi B
Editor(s): Ismajli Rexhep
Title edited volumes: Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit / Albanian and Balkan Languages
Publisher: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës / Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Publishing place: Prishtinë / Tiranë
Publication year: 2012
Conference Proceedings Title: Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit
Pages range: 627–634
Language: other language


FAU Authors / FAU Editors

Kabashi, Besim Dr.
Lehrstuhl für Korpus- und Computerlinguistik


How to cite

APA:
Kabashi, B. (2012). Korpuse gjuhësore për shqipen. In Ismajli Rexhep (Eds.), Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit / Albanian and Balkan Languages (pp. 627–634). Prishtinë / Tiranë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës / Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

MLA:
Kabashi, Besim. "Korpuse gjuhësore për shqipen." Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit / Albanian and Balkan Languages Ed. Ismajli Rexhep, Prishtinë / Tiranë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës / Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2012. 627–634.

BibTeX: 

Last updated on 2018-11-08 at 00:09