Martin Bucer Briefwechsel/Corespondance: Band X (Juli 1533-Dezember 1533)

Edited Volume


Publication Details

Editor(s): Schubert A, Friedrich R, Simon W, Hamm B
Publisher: Brill
Publication year: 2016


FAU Authors / FAU Editors

Friedrich, Reinhold apl. Prof. Dr.
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)
Hamm, Berndt Prof. Dr.
Fachbereich Theologie
Schubert, Anselm Prof. Dr.
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)
Simon, Wolfgang PD Dr.
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)


Research Fields

Edition des Bucer-Briefwechsels
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)


How to cite

APA:
Schubert, A., Friedrich, R., Simon, W., & Hamm, B. (Eds.) (2016). Martin Bucer Briefwechsel/Corespondance: Band X (Juli 1533-Dezember 1533). Brill.

MLA:
Schubert, Anselm, et al, eds. Martin Bucer Briefwechsel/Corespondance: Band X (Juli 1533-Dezember 1533). Brill, 2016.

BibTeX: 

Last updated on 2018-08-08 at 10:10

Share link