Conference

Freundschaft II – disziplinäre Perspektiven und Forschungslinien am Interdisziplinären Zentrum für Gender Differenz Diversität (IZGDD) am 04.02.2022 an der FAU Erlangen-Nürnberg


Persons


Further Details

Country: DE

Number of participants: 15

Start Date: 04.02.2022

End Date: 04.02.2022

Country: Germany