Workshop

Freundschaft - disziplinäre Perspektiven und Forschungslinien. Konstitutives Treffen der AG Freundschaft am IZGDD


Persons


Further Details

Country: DE

Number of participants: 15

Start Date: 20.07.2021

End Date: 20.07.2021

Country: Germany

Event location: Erlangen-Nürnberg

URL: https://www.izgdd.fau.de/2021/06/18/20-07-21-konstitutives-treffen-der-ag-freundschaft-am-izgdd/